artykuł nr 11

Zarządzenie nr 114 z dn. 27 marca 2019 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 113 z dn. 27 marca 2019 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 112 z dn. 27 marca 2019 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 111 z dn. 27 marca 2019 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 110 z dn. 27 marca 2019 r.