artykuł nr 86

Zarządzenie nr 39 z dn. 29 stycznia 2019 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 38 z dn. 29 stycznia 2019 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 37 z dn. 29 stycznia 2019 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 36 z dn. 29 stycznia 2019 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 35 z dn. 29 stycznia 2019 r.