artykuł nr 71

Zarządzenie nr 54 z dn. 1 lutego 2019 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 53 z dn. 1 lutego 2019 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 52 z dn. 1 lutego 2019 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 51 z dn. 1 lutego 2019 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 50 z dn. 1 lutego 2019 r.