artykuł nr 66

Zarządzenie nr 59 z dn. 5 lutego 2019 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 58 z dn. 5 lutego 2019 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 57 z dn. 1 lutego 2019 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 56 z dn. 1 lutego 2019 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 55 z dn. 1 lutego 2019 r.