artykuł nr 6

Zarządzenie nr 119 z dn. 27 marca 2019 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 118 z dn. 27 marca 2019 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 117 z dn. 27 marca 2019 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 116 z dn. 27 marca 2019 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 115 z dn. 27 marca 2019 r.