artykuł nr 1

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Prcedurę tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu reguluje
Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr LIV/866/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.