artykuł nr 1

Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r.