artykuł nr 1

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036

artykuł nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036