artykuł nr 36

Zarządzenie nr 466 z dn. 5 grudnia 2018 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 465 z dn. 5 grudnia 2018 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 464 z dn. 4 grudnia 2018 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 463 z dn. 4 grudnia 2018 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 462 z dn. 3 grudnia 2018 r.