artykuł nr 31

Zarządzenie nr 471 z dn. 10 grudnia 2018 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 470 z dn. 7 grudnia 2018 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 469 z dn. 5 grudnia 2018 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 468 z dn. 5 grudnia 2018 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 467 z dn. 5 grudnia 2018 r.