artykuł nr 26

Zarządzenie nr 476 z dn. 13 grudnia 2018 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 475 z dn. 11 grudnia 2018 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 474 z dn. 11 grudnia 2018 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 473 z dn. 11 grudnia 2018 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 472 z dn. 11 grudnia 2018 r.