artykuł nr 21

Zarządzenie nr 481 z dn. 19 grudnia 2018 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 480 z dn. 19 grudnia 2018 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 479 z dn. 19 grudnia 2018 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 478 z dn. 18 grudnia 2018 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 477 z dn. 13 grudnia 2018 r.