artykuł nr 16

Zarządzenie nr 486 z dn. 24 grudnia 2018 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 485 z dn. 21 grudnia 2018 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 484 z dn. 19 grudnia 2018 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 483 z dn. 19 grudnia 2018 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 482 z dn. 19 grudnia 2018 r.