artykuł nr 11

Zarządzenie nr 491 z dn. 24 grudnia 2018 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 490 z dn. 24 grudnia 2018 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 489 z dn. 24 grudnia 2018 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 488 z dn. 24 grudnia 2018 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 487 z dn. 24 grudnia 2018 r.