artykuł nr 6

Zarządzenie nr 496 z dn. 28 grudnia 2018 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 495 z dn. 27 grudnia 2018 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 494 z dn. 27 grudnia 2018 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 493 z dn. 27 grudnia 2018 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 492 z dn. 27 grudnia 2018 r.