artykuł nr 1

Zarządzenie nr 380 z dn. 27 września 2018 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 379 z dn. 26 września 2018 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 378 z dn. 27 września 2018 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 377 z dn. 27 września 2018 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 376 z dn. 26 września 2018 r.