artykuł nr 41

Zarządzenie nr 230 z dn. 12 czerwca 2018 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 229 z dn. 8 czerwca 2018 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 228 z dn. 7 czerwca 2018 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 227 z dn. 7 czerwca 2018 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 226 z dn. 7 czerwca 2018 r.