artykuł nr 11

Zarządzenie nr 260 z dn. 26 czerwca 2018 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 259 z dn. 26 czerwca 2018 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 258 z dn. 26 czerwca 2018 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 257 z dn. 26 czerwca 2018 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 256 z dn. 25 czerwca 2018 r.