artykuł nr 86

Zarządzenie nr 185 z dn. 27 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 184 z dn. 27 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 183 z dn. 27 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 182 z dn. 26 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 181 z dn. 26 kwietnia 2018 r.