artykuł nr 76

Zarządzenie nr 195 z dn. 30 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie nr 194 z dn. 30 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 193 z dn. 30 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie nr 192 z dn. 30 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie nr 191 z dn. 30 kwietnia 2018 r.