artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 205 z dn. 17 maja 2018 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 204 z dn. 17 maja 2018 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 203 z dn. 17 maja 2018 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 202 z dn. 10 maja 2018 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 201 z dn. 10 maja 2018 r.