artykuł nr 6

Zarządzenie nr 265 z dn. 28 czerwca 2018 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 264 z dn. 28 czerwca 2018 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 263 z dn. 27 czerwca 2018 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 262 z dn. 27 czerwca 2018 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 261 z dn. 27 czerwca 2018 r.