artykuł nr 36

Zarządzenie nr 109 z dn. 8 marca 2018 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 108 z dn. 7 marca 2018 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 107 z dn. 7 marca 2018 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 106 z dn. 7 marca 2018 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 105 z dn. 7 marca 2018 r.