artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.