artykuł nr 46

Zarządzenie nr 366 z dn. 23 sierpnia 2017 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 365 z dn. 23 sierpnia 2017 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 364 z dn. 23 sierpnia 2017 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 363 z dn. 21 sierpnia 2017 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 362 z dn. 21 sierpnia 2017 r.