artykuł nr 41

Zarządzenie nr 371 z dn. 28 sierpnia 2017 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 370 z dn. 28 sierpnia 2017 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 369 z dn. 25 sierpnia 2017 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 368 z dn. 25 sierpnia 207 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 367 z dn. 23 sierpnia 2017 r.