artykuł nr 21

Zarządzenie nr 391 z dn. 13 września 2017 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 390 z dn. 13 września 2017 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 389 z dn. 13 września 2017 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 388 z dn. 11 września 2017 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 387 z dn. 7 września 2017 r.