artykuł nr 16

Zarządzenie nr 396 z dn. 19 września 2017 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 395 z dn. 18 września 2017 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 394 z dn. 18 września 2017 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 393 z dn. 14 września 2017 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 392 z dn. 13 września 2017 r.