artykuł nr 11

Zarządzenie nr 401 z dn. 20 września 2017 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 400 z dn. 20 września 2017 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 399 z dn. 19 września 2017 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 398 z dn. 19 września 2017 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 397 z dn. 19 września 2017 r.