artykuł nr 81

Zarządzenie nr 331 z dn. 19 lipca 2017 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie nr 330 z dn. 18 lipca 2017 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 329 z dn. 18 lipca 2017 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 328 z dn. 18 lipca 2017 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 327 z dn. 18 lipca 2017 r.