artykuł nr 71

Zarządzenie nr 341 z dn. 20 lipca 2017 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 340 z dn. 20 lipca 2017 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 339 z dn. 20 lipca 2017 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 338 z dn. 20 lipca 2017 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 337 z dn. 20 lipca 2017 r.