artykuł nr 66

Zarządzenie nr 346 z dn. 26 lipca 2017 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 345 z dn. 25 lipca 2017 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 344 z dn. 21 lipca 2017 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 343 z dn. 21 lipca 2017 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 342 z dn. 20 lipca 2017 r.