artykuł nr 61

Zarządzenie nr 351 z dn. 4 sierpnia 2017 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 350 z dn. 4 sierpnia 2017 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 349 z dn. 3 sierpnia 2017 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 348 z dn. 28 lipca 2017 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 347 z dn. 28 lipca 2017 r.