artykuł nr 6

Zarządzenie nr 406 z dn. 26 września 2017 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 405 z dn. 26 września 2017 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 404 z dn. 25 września 2017 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 403 z dn. 22 września 2017 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 402 z dn. 21 września 2017 r.