artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 285 z dn. 30 czerwca 2017 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 284 z dn. 30 czerwca 2017 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 283 z dn. 30 czerwca 2017 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 282 z dn. 30 czerwca 2017 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 281 z dn. 30 czerwca 2017 r.