artykuł nr 36

Zarządzenie nr 104 z dn. 7 marca 2017 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 103 z dn. 7 marca 2017 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 102 z dn. 3 marca 2017 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 101 z dn. 3 marca 2017 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 100 z dn. 3 marca 2017 r.