artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.