artykuł nr 46

Zarządzenie nr 493 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 492 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 491 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 490 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 489 z dn. 15 grudnia 2016 r.