artykuł nr 41

Zarządzenie nr 498 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 497 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 496 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 495 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 494 z dn. 15 grudnia 2016 r.