artykuł nr 26

Zarządzenie nr 513 z dn. 16 grudnia 2016 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 512 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 511 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 510 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 509 z dn. 15 grudnia 2016 r.