artykuł nr 11

Zarządzenie nr 528 z dn. 23 grudnia 2016 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 527 z dn. 23 grudnia 2016 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 526 z dn. 22 grudnia 2016 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 525 z dn. 22 grudnia 2016 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 524 z dn. 22 grudnia 2016 r.