artykuł nr 61

Zarządzenie nr 478 z dn. 9 grudnia 2016 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 477 z dn. 9 grudnia 2016 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 476 z dn. 8 grudnia 2016 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 475 z dn. 8 grudnia 2016 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 474 z dn. 6 grudnia 2016 r.