artykuł nr 51

Zarządzenie nr 488 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 487 z dn. 15 grudnia 2016 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 486 z dn. 14 grudnia 2016 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 485 z dn. 14 grudnia 2016 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 484 z dn. 14 grudnia 2016 r.