artykuł nr 6

Zarządzenie nr 533 z dn. 29 grudnia 2016 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 532 z dn. 28 grudnia 2016 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 531 z dn. 27 grudnia 2016 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 530 z dn. 23 grudnia 2016 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 529 z dn. 23 grudnia 2016 r.