artykuł nr 36

Zarządzenie nr 350 z dn. 8 września 2016 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 349 z dn. 6 września 2016 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 348 z dn. 5 września 2016 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 347 z dn. 5 września 2016 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 346 z dn. 5 września 2016 r.