artykuł nr 31

Zarządzenie nr 355 z dn. 9 września 2016 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 354 z dn. 9 września 2016 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 353 z dn. 9 września 2016 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 352 z dn. 8 września 2016 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 351 z dn. 8 września 2016 r.