artykuł nr 21

Zarządzenie nr 365 z dn. 19 września 2016 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 364 z dn. 19 września 2016 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 363 z dn. 19 września 2016 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 362 z dn. 16 września 2016 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 361 z dn. 16 września 2016 r.