artykuł nr 66

Zarządzenie nr 320 z dn. 9 sierpnia 2016 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 319 dn. 10 sierpnia 2016 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 318 dn. 8 sierpnia 2016 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 317 dn. 8 sierpnia 2016 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 316 dn. 4 sierpnia 2016 r.