artykuł nr 6

Zarządzenie nr 380 z dn. 29 września 2016 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 379 z dn. 29 września 2016 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 378 z dn. 29 września 2016 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 377 z dn. 29 września 2016 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 376 z dn. 28 września 2016 r.