artykuł nr 26

Zarządzenie nr 233 z dn. 15 czerwca 2016 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 232 z dn. 15 czerwca 2016 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 231 z dn. 14 czerwca 2016 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 230 z dn. 14 czerwca 2016 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 229 z dn. 14 czerwca 2016 r.